Khách Sạn Thể Thao

• Địa chỉ: Sô 9, Đường Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

• Số điện thoại: 0973403908

• Email: buigiang.sporthotel@gmail.com

• Website: http://sporthotel.com.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://khachsanthethao.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/khachsanthethao